Banc de Llibres

DESPRÉS DEL TEXTE TROBAREU ELS QÜESTIONARIS A EMPLENAR

El CEIP de Pràctiques amb la col·laboració de l'AMIPA Annexa Magisteri volem continuar durant el curs 2017- 18 un banc de llibres per tal d'ajudar a les famílies en la seva adquisició.
No cal oblidar l’estalvi econòmic familiar que representa per a les famílies aquest projecte que, sens dubte, ajuda a fer una mica mes sostenible l’educació publica.
Aquest curs que es podran beneficiar dels llibres les famílies dels alumnes de 2n fins a 6è, als altres nivells els alumnes escriuen molt en els llibres i no són reutilitzables. Les famílies poden indicar quins són els llibres que poden entregar al centre per esser part del banc de llibres i quins són els llibres que voldrien rebre del banc de llibres (la llista de llibres es penjarà a la pàgina web del centre). Després en funció de l'oferta i la demanda s'organitzarà la repartició dels mateixos.
Per poder organitzar aquesta tasca vos volem explicar com es durà a terme i qui té opció a fer ús d'aquest banc de llibres:
1.- Del 22 al 26 de maig farem la petició a les famílies interessades en deixar els seus llibres de 2n fins a 6è de primària al centre per tal que en facin ús altres alumnes, així com la petició de qui esta interessat en rebre llibres en préstec. Necessitam saber si hi ha famílies que vulguin participar d'aquest projecte. Podreu demanar el full per apuntar-vos a secretaria del centre, descarregar-lo de la pàgina web i entregar-ho a la bústia de l'AMIPA o bé fer la inscripció online al blog de l'amipa (amipaannexamagisteri@blogspot.com.es)
2.- Els llibres que es donin es recolliran els dies 20 al 23 de juny al tutor/a que tenen aquest curs.PER FAVOR, ENTREGAU ELS LLLIBRES DINS UNA BOSSA AMB EL NOM DEL VOSTRE FILL/A per facilitar la recollida i identificació dels mateixos.
3.- L'entrega de llibres a les famílies interessades es durà a terme entre els darrers dies de juny. Els membres de la comissió del banc de llibres es posaran en contacte amb vosaltres i vos indicaran els dies i horaris exactes de recollida.
NORMATIVA:
        –  Les famílies interessades en rebre llibres han de pensar que no es posaran condicions a l'acceptació de llibres (mentre estiguin en un estat adequat). És a dir, que podran estar escrits o subratllats.
          –  Si alguna família no accepta l'estat dels llibres ho pot comunicar en el mateix moment i deixar-los als organitzadors del banc de llibres per tal de fer-los arribar nosaltres a una altra família que estigui interessada i no hagi pogut participar del banc (per manca de llibres).
           –  Poden optar a aquest banc de llibres alumnes que actualment estiguin cursant de 1r a 5è d'educació primària del centre.
          –  Els llibres que es deixen al banc de llibres són irrecuperables per les famílies.
         –  Tendran prioritat en rebre llibres les famílies que hagin cedit llibres al banc de llibres i els socis de l'amipa.
          –  En cas d'haver-hi més demanda que llibres disponibles es farà un sorteig entre les famílies sol·licitants. Se vos avisarà prèviament del dia del sorteig per si voleu assistir-hi. Animam des d'aquí a què les famílies facin donació de llibres per arribar al màxim de famílies possible.
 RECORDAR A LES FAMÍLIES QUE VÀREN REBRE LLIBRES PER AQUEST CURS 2016-17, QUE ELS HAN DE TORNAR AL CENTRE PER CONTINUAR DINS EL BANC DE LLIBRES.

Esperam trobeu interessant aquesta iniciativa i entre tots facem que sigui un èxit. Per a més informació contactau amb la secretaria del centre o amb l'AMIPA Annexa Magisteri. Rebeu una cordial salutació La direcció del CEIP de Pràctiques L'Amipa Annexa MagisteriLa direcció del CEIP de Pràctiques            L'Amipa Annexa MagisteriCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada