Presentació. Qui som?

Nom de l'associació: Amipa de l'Escola Annexa de Magisteri
Any de constitució: 24-9-2008

Junta directiva: 
Presidenta: Mireia Vilela
Vicepresidenta: 
Secretaria: Marta Cano
Tresorer: Pep Bernat Sanchez
Vocals: Aina Adrover Oliver, Catilena Siquier Martín, Noemí Estaràs Pieroni, Susana Honorato Cano, Antònia Salom Jimenez, Fèlix Coll, Marta Rosselló, Christian Wagner, Aina Mascaró, Antònia Buades, Hilda Carmona, Raquel 
QUÈ FEIM A L'AMIPA? Objectiu de l’entitat:

a) Assistir als pares i mares d'alumnes o els tutors/es en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills o  tutelats.
b) Col·laborar en les activitats educatives del centre.
c) Promoure la participació dels pares, les mares o els tutors/es dels alumnes en la gestió del centre.
d) Ajudar als pares, les mares o els tutors dels alumnes a exercir el seu dret a intervenir en el control i gestió del centre.
e) Facilitar la representació i la participació dels pares, les mares o els tutors dels alumnes en el consell escolar i d'altres òrgans col·legiats del centre.
f) Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la direcció i professorat del Centre.
g) Ajudar a l'escola en la seva especial i concreta funció pedagògica.
h) Promoure la creació d'institucions, serveis i activitats complementàries del centre, perquè puguin encaminar-se les possibilitats dels alumnes segons la capacitat i aptitud de cadascú, d'acord amb una encertada orientació l i aprofitant al màxim les ajudes que els Organismes oficials i la resta de la societat puguin oferir.
i) Promoure la pràctica d'esports i les competicions esportives.
j) Promoure activitats extraescolars i d'extensió educativa, cursos, Escoles de Pares, cicles de conferències, publicacions, grups de treball, etc., dels quals seran beneficiaris els associats i els seus fills.
k) Promoure la cultura i la llengua catalanes, pròpies d’aquesta comunitat autònoma.

l) Promoure i fomentar les activitats relacionades amb el voluntariat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada