dissabte, 20 de novembre de 2010

Eleccions al Consell Escolar del CP Pràctiques


El Consell Escolar d'una escola és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: alumnes, professors, mares/pares, personal d'administració i serveis, l'Equip Directiu i un representant de l'Ajuntament.
Considerem important que les mares i pares del nostre centre estiguin representats al consell escolar, perquè ens permet una implicació en el funcionament de l'escola, estar assabentats dels projectes que es duen a terme i, si escau, participar-hi, a més a més d' atorgar-nos pes en les decisions que es puguin adoptar. Teniu en compte que al consell escolar hi ha tres representants de mares i pares i un representant de l'Amipa.
Per aquestes raons, us convidem a una doble participació, en funció de les vostres disponibilitats:

Informar que les candidatures de mares i pares presentades i acceptades per la Junta Electoral del CP Pràctiques en reunió celebrada dia 11 de novembre de 2010 és la següent:

- Da. Cruz Monserrat Soler (candidata Amipa)
- D. Miquel Roca Adrover (candidat Amipa)
- D. Cristian Ruiz Altaba (candidat Amipa)


Els tres candidats són membres de la junta directiva de l'Amipa amb els càrrecs de: vicepresident (Cristian Ruiz), Tresorer (Miquel Roca) i secretària (Cruz Monserrat). Tots tres segueixen la línia expressada a la primera circular de presentació de l'Amipa que us enviàrem: l’objectiu fonamental de l’AMIPA és facilitar a les famílies la participació en l’educació dels seus infants, de tal manera que els tres agents més importants del procés educatiu –família, escola i alumnat– treballin de manera integrada i coordinada. A més a més, l’AMIPA també vol donar resposta a les necessitats de les famílies de conciliació de la vida familiar i laboral i a les demandes de formació sobre qüestions que afecten als infants.


Per completar aquesta informació, cada candidat ens ha fet arribar el perfil següent:
   Miquel Roca: És pare d'un infant que cursa 5è primària. Ja ha  estat membre del consell escolar amb anterioritat. Ha acabat la seva representació per 4 anys i està disposat a una renovació.
   Cristian Ruiz: És pare d'un infant que cursa 4rt primària. Ja ha estat membre del consell escolar en altres ocasions. A més, ha estat membre de l'Amipa des que la seva filla (ara a l'institut) va començar l'escola.
 
Tant en Miquel Roca com en Cristian Ruiz són persones molt actives a l'associació i que ja fa anys que voluntàriament participen amb les activitats de l'escola. 

  Cruz Monserrat: És mare d'un infant de 4 anys i d'un de 6 anys. L'any passat va començar a interessar-se per l'associació de mares i pares i finalment va decidir participar-hi més activament, de tal manera que al juny passat es va presentar com a secretària. Una certa disponibilitat de temps i el convenciment de que una escola amb mares i pares implicats millora notablement l'educació dels infants la va decidir a col·laborar amb l'Amipa. El fet de presentar-se al consell escolar és una passa més en aquesta direcció: el consell escolar és l'òrgan que representa a tots els membres de la comunitat escolar i les mares i pares han d'estar representats, per poder conèixer, i si és el cas decidir, juntament amb els altres membres, els projectes o línies fonamentals de l'escola.

D'altra banda, us convidem a participar a les eleccions que es duran a terme a l'escola dimecres dia 1 de desembre de 2010, des de les 14:00h  fins a les 18h.
Recordeu que la vostra participació és molt important. Us convidem a votar!!!!! Només és un moment!!!! En venir a recollir els vostres infants o s'horabaixa amb més tranquil·litat!!!

ÉS EL TEU MOMENT. TU DECIDEIXES!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada