divendres, 19 d’octubre del 2012

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar d'una escola és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: alumnes, professors, mares/pares, personal d'administració i serveis, l'Equip Directiu i un representant de l'Ajuntament.
Considerem important que les mares i pares del nostre centre estiguin representats al consell escolar, perquè ens permet una implicació en el funcionament de l'escola, estar assabentats dels projectes que es duen a terme i, si escau, participar-hi, a més a més d' atorgar-nos pes en les decisions que es puguin adoptar. Teniu en compte que al consell escolar hi ha tres representants de mares i pares i un representant de l'Amipa.
Per aquestes raons, us convidem a una doble participació: per una part si algú s'anima a presentar-se com a candidat/a i per l'altra anar a votar el dia de les eleccions als candidats presentats.

Vos adjuntam la informació referent al procés d'elecció:

D. Bartomeu Llorca Seguí, Director del Col·legi Públic de Pràctiques i President de la Junta Electoral, segons DECRET 119/2002 de 27 de setembre / B.O.I.B. 05/10/02, comunica en nom de la Junta Electoral, la convocatòria d'eleccions als òrgans de govern d'aquest Centre, CONSELL ESCOLAR, d'acord amb el següent calendari:

1.- El Cens Electoral dels pares i mares del nostre Centre està exposat des del dia d'avui al tauler d'anuncis.
2.- Les candidatures de pares i mares seran presentades per escrit i dirigides a la Junta Electoral, segons model que podeu recollir els interessats a la secretaria del centre a partir d'avui fins al 6 de novembre, a les 14h ambdós inclosos.
3.- Les reclamacions referides al cens electoral es podran realitzar fins dia 6 de novembre a les 14h.
4.- Les candidatures i resolucions de reclamacions al cens seran publicades al tauler d'anuncis el dia 8 de novembre.
5.- Les meses electorals seran constituïdes 1/2 hora abans el mateix dia de votació de cada estament.
6.- Les votacions es realitzaran a la biblioteca d'aquest centre, dia 29 de novembre de les 14h a 18h per als pares i mares.
7.- Per als pares i mares cada elector farà constar un màxim de tres noms i acreditarà la seva personalitat mitjançant el D.N.I.
8. La Junta Electoral resoldrà qualsevol dubte o reclamació i dia 30 de novembre farà pública la proclamació dels elegits.
9. Fins dia 22 de novembre es pot recollir la documentació per a votar per correu en casos de impossibilitat justificada. Aquest vot ha d'arribar abans del tancament de la seva mesa electoral corresponent.

Atentament...
Palma de Mallorca, 17 d’octubre de 2012.
El Director - President de la Junta Electoral.


D'altra banda, us convidem a participar a les eleccions que es duran a terme a l'escola dijous dia 29 de novembre de 2012, des de les 14:00h  fins a les 18h.
Recordeu que la vostra participació és molt important. Us convidem a votar!!!!! Només és un moment!!!! En venir a recollir els vostres infants o s'horabaixa amb més tranquil·litat!!!

ÉS EL TEU MOMENT. TU DECIDEIXES!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada